Friday, July 25, 2014

Mandkind: Story of all us.


Ito ay Evolution ng ating sangkatauhan kailangan maging Literate at maalam tayo para sa kauunlad, ikaliligtas at innovation sating hinaharap.

No comments:

Post a Comment