Saturday, July 26, 2014

Malayang pagpapahayag
Malayang pagpapahayag di mo pwede pigilan ,dahil karapatan ito kahit sino man.


No comments:

Post a Comment