Friday, July 25, 2014

Jose Rizal

 Simpleng panunulat ni Rizal ay malaking epekto sa panibago at hinaharap. Marami na Rizal sa ngayon at di na ulit maulit sa Luneta.

No comments:

Post a Comment