Saturday, July 26, 2014

Ang mahalaga naipaglaban mo iyong karapatan kahit wala Ka kalaban Laban.

Ang mahalaga naipaglaban mo iyong karapatan kahit wala Ka kalaban Laban.

No comments:

Post a Comment