Wednesday, July 23, 2014

One of I saw on Dreamed: Hexadecimal Data

Parang ganito napanaginip ko noon hexadecimal infinite data.
1999- napanaginipan ko ang daming hexadecimal code walang katapusan halos di ko makaya na, nagising ako nanginip.

No comments:

Post a Comment